Hjärt & lugngräddning

Hjärt & lungräddning - En teamaktivitet  som alla behöver!

Samla företaget eller kunderna och gör en aktivitet som alla behöver. Utbildning i första hjälpen och hjärt & lugnräddning. Väl investerade pengar för alla. Tillsammans kan vi rädda liv! 

All utbildning sker enligt riktlinjer från Svenska rådet för hjärt-lungräddning.

Utbildning i hjärt-lungräddning

Följande ingår i utbildningen:

 • Larmrutiner 112

 • Kedjan som räddar liv (vilka insatser krävs för att öka chans till överlevnad i samband med hjärtstopp)

 • Fysiologi vid hjärtstopp

 • Utföra medvetandekontroll

 • Utföra andningskontroll

 • Bröstkompressioner

 • Inblåsningar

 • Övning av HLR

 • Övning av HLR i par

 • Fakta och information om hjärtstartare

 • Övning med hjärtstartare

 • Stabilt sidoläge

 • Luftvägsstopp

 • Information om hjärtstartarregistret

 • Kompetenskort till alla deltagare
   

Efter genomgången utbildning är målet att ni ska känna er trygga att ingripa i akuta situationer, ni kan starta HLR omgående om någon drabbas av plötsligt oväntat hjärtstopp och hantera en hjärtstartare. Ni kan hjälpa någon som satt i halsen.

Tidsåtgång: 2 timmar/grupp 

Utbildning i första hjälpen inklusive hjärt-lungräddning.

Följande ingår i utbildningen:

 

 • Larmrutiner 112

 • Kedjan som räddar liv (vilka insatser krävs för att öka chans till överlevnad i samband med hjärtstopp)

 • Fysiologi vid hjärtstopp

 • Utföra medvetandekontroll

 • Utföra andningskontroll

 • Bröstkompressioner

 • Inblåsningar

 • Övning av HLR

 • Övning HLR i par

 • Fakta och information om hjärtstartare

 • Övning med hjärtstartare

 • Stabilt sidoläge

 • Luftvägsstopp

 • Genomgång av bedömningsmodell L-ABC L-livsfarligt läge, A-andning, B-blödning,

 • C-cirkulationssvikt

 • Information om hjärtstartarregistret

 • Följande sjukdomstillstånd och skador ingår.

 • Hjärtinfarkt

 • Stroke

 • Diabetes

 • Yttre och inre blödning

 • Cirkulationssvikt

 • Allergisk reaktion

 • Brännskada

 • Krampanfall och epilepsi

 • Nack- och ryggskada

 • Kort information om kris och krisstöd

 • Kompetenskort till alla deltagare

Efter genomgången utbildning är målet att ni ska känna er trygga att ingripa i akuta situationer, ni kan starta HLR omgående om någon drabbas av plötsligt oväntat hjärtstopp. Ni kan hjälpa någon som satt i halsen. Ni har en modell att arbeta utifrån om ni hamnar vid en olycksplats eller om någon blir akut sjuk. Ni har kunskap om olika sjukdomstillstånd och kan hjälpa varandra om så behövs. Ni ökar tryggheten på arbetsplatsen och även i samhället.

Tidsåtgång: 4 timmar

Utbildning i hjärt-lungräddning och L-ABC

Följande ingår i utbildningen:
 

 • Larmrutiner 112

 • Kedjan som räddar liv (vilka insatser krävs för att öka chans till överlevnad i samband med hjärtstopp)

 • Fysiologi vid hjärtstopp

 • Utföra medvetandekontroll

 • Utföra andningskontroll

 • Bröstkompressioner

 • Inblåsningar

 • Övning av HLR

 • Övning av HLR i par

 • Fakta och information om hjärtstartare

 • Övning med hjärtstartare

 • Stabilt sidoläge

 • Luftvägsstopp

 • Genomgång av arbetsmodellen L-ABC

 • L-livsfarligt läge, A-andning, B-blödning, C-cirkulationssvikt

 • Information om hjärtstartarregistret

 • Kompetenskort till alla deltagare
   

Efter genomgången utbildning är målet att ni ska känna er trygga att ingripa i akuta situationer, ni kan starta HLR omgående om någon drabbas av plötsligt oväntat hjärtstopp. Ni kan hjälpa någon som satt i halsen. Ni har en modell att arbeta utifrån om ni hamnar vid en olycksplats eller om någon blir akut sjuk. Ni ökar tryggheten på arbetsplatsen och även i samhället.

Tidsåtgång: 2,5 timmar/grupp 

Please reload