top of page
Image by Lukas Juhas

Försäkringar

FÖRSÄKRINGAR

Bra att veta!
En ofta förekommande missuppfattning är att man tror att deltagarna är försäkrade via aktivitetsarrangörens försäkringsbolag under en företagsaktivitet. Så är Inte fallet!

Det är alltid det beställande företagets försäkringar som försäkrar den anställde under hans eller hennes företagsutövning.

 

Dvs om företaget beställer en aktivitet till sina anställda, så är det också det beställande företagets försäkringar som täcker sina anställda, även fast det är någon annan som utför arrangemanget! Endera via företagets gruppförsäkring för sina anställda, eller om det finns enskilda försäkringar. Detta är ofta inget problem i Sverige, då de flesta företag har en gruppförsäkring för sina anställda!

Image by Franck V.
bottom of page