top of page

Vad är egentligen en eventbyrå?

De senaste åren har en ny typ av företag vuxit fram inte bara i Sverige, utan även internationellt: kunskapsföretag. Kunskapsföretag drar nytta av att de besitter någon form av unik eller ovanlig kompetens som andra företag hellre hyr eller köper in, än anställer.

Ofta är dessa företag relativt små. De kan i många fall bestå av enbart en konsult som är extremt kompetent och kunnig inom ett begränsat område. Många av dessa nya kunskapsföretag hittar vi förstås i IT-sektorn där kunskap är detsamma som makt. Men det finns också en typ av kunskapsföretag som sitter på en bredare, och mer samlad, kunskap om en hel bransch. Dessa byråer finns i många olika 

branscher, men är förmodligen vanligast inom media, PR och andra kreativa företagstjänster. En speciell typ av byrå är eventbyrån.

kanebo event

En eventbyrå är ett företag som samlar många olika typer av event, paketerar om och brandar dem, för att sedan erbjuda och sälja dem till andra företag som behöver anordna något speciellt till sin firmafest eller konferens. Dessa eventbyråer tjänar sina pengar genom att agera mellanhand, precis som en åter-försäljare när det kommer till fysiska produkter och varor. Den stora skillnaden mot återförsäljaren, är att eventbyrån sällan tar betalt av kunden som den levererar till, utan istället tar ut en förmedlingsavgift eller provision av leverantören.

 

Denna affärsmodell är lika smart som framgångsrik: leverantören blir förvisso av med lite av sin marginal, men får i gengäld fler kunder som förmedlats av byrån. Eventbyrån drar nytta av sin kompetens, kunskap och kunnande, och byråns kunder får en skräddarsydd upplevelse till ett bra pris. Inte sällan kan byråns kunder till och med sänka sina kostnader, eftersom de med professionell hjälp kan välja ut den mest prisvärda arrangören för evenemanget. Dessutom sparar de mycket tid på att själva slippa leta runt efter olika företagsaktiviteter, julbord, kick offer eller vad det nu kan tänkas vara.

 

En kompetent event- eller evenemangsbyrå kan ofta erbjuda många olika typer av skiljda arrangemang som svarar mot det syfte beställaren har med dem: att bara kunna erbjuda julbord är inte receptet på en framgångsrik eventbyrå, snarare en julbordsbyrå. Nej, för att förtjäna att kallas eventbyrå bör ett företag kunna erbjuda arrangemang som passar personalfester, konferenser, sommarfester, julbord och gärna också lite mer fartfyllda evenemang. Tanken är ju trots allt att vara en one stop shop som kunderna kan återkomma till och hitta event hos, för alla sina tänkbara behov.

bottom of page