top of page

Segling i Stockholm

Segling med egen kapten
Någon mer gruppstärkande aktivitet än segling som är svårt att hitta!
Målfokusering, kommunikation, samarbete – allt sätts på prov under lättsamma former. En seglingsaktivitet passar som regel in i alla sammanhang och syften; kick-off, konferens, teambuilding, relationsbyggande kundevent, och som redskap för ledarutveckling eller teamträning i samband med grupputveckling och ledarskapsträning. Eller en segling med vänner och familj.

Seglingsaktiviteter för företag, konferenser  och privata grupper i Stockholms skärgård!


​Med vår breda flotta av rymliga och bekväma 50 fots segelbåtar (15 meter), skräddarsyr vi seglingsaktiviteter och seglingsevenemang; Allt från gruppstärkande skärgårdssegling, match racing – en katt och råtta lek som väcker tävlingsinstinkten hos alla, segling till konferensen eller segling till julbordet, etc. Eller varför inte en segling med konferens ombord? 

Ombord varje båt finns det plats för upp till 12 deltagare. Tillsammans med våra väl anförtrodda samarbetspartners arrangerar vi seglingsevenemang för upp till ca 300 deltagare!

bottom of page